Tjenester

Våre tjenester

Transport

Vi kan utføre de aller fleste oppdrag som kan fraktes på åpne hengere.

Vi har per i dag tre trekkvogner der en av de er kombibil med både asfalttrau og dumperkasse, samt en med hydraulikk til f.eks.  wf tralle.

Hengere

Vi selger hengere for BKhengeren fra Fredrikstad

Meget solide og gode hengere produsert og utviklet i Norge! Vi har mange forskjellige hengere på lager og enda flere tilgjengelig fra hovedlager.

Vaskehall

Vi driver også vaskehallen ved Aspøya Fjordsenter as.

Følgebil

Vi har lang erfaring med følgebil og spesialtransporter.

Vi har følgebiler rigget med samband og alt som hører med etter lovkravene. 

Rengjøring av idrettsbaner

Vi har utstyr for rengjøring av idrettsbaner.

Her kan vi utføre dyprengjøring av idrettsbaner, Dette gjøres med det samme utstyret som ble utviklet på 90-tallet og fortsatt er det mest effektive på markedet. Vi har fått gode instrukser og opplæring av de to sammbygdingene som startet med dette.

Varebiler

Vi har varebiler i flere størrelser for transport av smågods.

Traktorer

Med våre traktorer kan vi utføre brøyting/strøing, feiing, kantslått, spyling av stikkrenner og andre anleggsformål, samt landbrukstjenester.