Banevasking

Hva er banevasking?


Vi utfører dette med bruk av spesialmaskin med høyttrykksspyling for dyp rengjøring av selvdrenerende dekke.
Når vi spyler ned i dekket så bringer vi sand og annen skitt opp i fra porene. Skitt og slamvann blir samlet opp i egen tank på traktoren.


Vi bruker kun vann, ingen kjemikalier eller tilsetninger, heller ikke børster, koster eller annet mekanisk i kontakt med dekket.

Det vil igjen si at slitasjen på dekket blir mindre, levetiden øker og driftskostnadene blir lavere.


Utstyret som brukes til dette har vi selv videreutviklet og tilpasset de norske forholdene og banene. Vi kjenner derfor utstyrets virkemåte og egenskaper meget godt. Vi ser stadig etter måter for effektivisering og oppgraderinger. Hvorfor banevask? 


Dekkets evne til å drenere vann blir lavere når porene er tettet av sand , dette fører videre til alge og muggangrep og neste omgang mulig sopp og mosevekst.
Da vil det kunne bli ugjevnheter, vanndammer og glatt dekke. Når  det da blir vinter og kaldt, kan det bli frostspreng med videre sepparasjon i dekket.

Det blir ofte ventet for lenge før dyprengjøring blir satt i gang.  Overflaterengjøring med feiemaskin og løvblåser er raskt og effektivt på overflate, men vil aldri kunne erstatte dyprengjøring.

Med regelmessig dyprengjøring vil man få et banedekke som varer lengre.


I verste fall kan feil bruk av løvblåser og vanlig høytrykksspyler føre til mere tetting og kompaktering av sand i dekket. Et godt holdt dekke varer lengre er penere og ikke minst mye sikkrere og funksjonabelt i bruk. Hvorfor velge oss?


Vi er effektive.

Høy nøyaktighet og presisjon.

Utstyr spesialtilpasset norske forhold og baner, utviklet igjennom mange år.For henvendelser angående banevasking kontakt oss på :


Telefon: 400 85 528 - post@aspoyamaskin.no